Nieuws en agenda

Buitenstad is een vereniging voor iedereen die de groene en ruimtelijke kwaliteit van Almere van belang acht. Hiertoe behoren een groot aantal inwoners van Almere en verenigingen en bedrijven die op het gebied van inrichting en beheer van het groen en het stadslandschap werkzaam zijn.

PERSBERICHT: Opheffing Vereniging Buitenstad

Almere – Op woensdag 7 maart hebben de leden van de Vereniging Buitenstad tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten de vereniging op te heffen. Nadat in de afgelopen jaren verschillende bestuursleden van het eerste uur waren teruggetreden is het niet gelukt om het bestuur van deze vrijwilligersorganisatie weer op voldoende sterkte te krijgen.

Van de verschillende activiteiten van Buitenstad was de Groene Sociëteit de meest succesvolle.

Er is contact gezocht met de stichting Stad en Natuur om twee maal per jaar een Groene Sociëteit te faciliteren. Enkele ex-leden van Buitenstad zullen een denktank vormen over de onderwerpen voor die Groene Sociëteiten.