Nieuws en agenda

PERSBERICHT: Opheffing Vereniging Buitenstad

Almere – Op woensdag 7 maart 2018 hebben de leden van de Vereniging Buitenstad tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten de vereniging op te heffen. Nadat in de afgelopen jaren verschillende bestuursleden van het eerste uur waren teruggetreden is het niet gelukt om het bestuur van deze vrijwilligersorganisatie weer op voldoende sterkte te krijgen.

Van de verschillende activiteiten van Buitenstad was de Groene Sociëteit de meest succesvolle.

Er is contact gezocht met de stichting Stad en Natuur om twee maal per jaar een Groene Sociëteit te faciliteren. Enkele ex-leden van Buitenstad zullen een denktank vormen over de onderwerpen voor die Groene Sociëteiten.