Kenniskring Buurtmoestuinen

De Kenniskring Buurtmoestuinen Almere is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Buitenstad en het Ontwikkel­centrum Stads­landbouw Almere (OSA).

Wat is het

De Kenniskring Buurtmoestuinen Almere wordt gevormd door een groep van ruim 20 mensen die, ieder op zijn eigen manier, actief zijn op het gebied van buurtmoestuinen en schooltuinen. Deze groep is zeer divers. Juist in deze diversiteit aan expertises zit de kracht.

De motivatie van de leden van de Kenniskring om met schooltuinen en buurtmoestuinen aan de slag te gaan is heel divers.

  • Mensen in contact brengen met het verbouwen van hun eigen voedsel.
  • Mensen bewust maken van het belang van gezonde voeding.
  • Mensen op een gezonde manier laten bewegen, tuinier je fit.
  • Meer doen met al dat groen in Almere
  • Samen werken aan de inrichting van de eigen leefomgeving, m.a.w. burgerparticipatie
  • Een inkomen genereren.

Werkwijze

De Kenniskring komt eens in de zes weken bij elkaar. Het doel van deze bijeenkomsten is het versterken van elkaars initiatief. Belangrijke onderdelen van deze bijeenkomsten zijn:

  • Inspiratie: Door gezamenlijk over elkaars initiatieven te praten wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld, waarmee iedereen zijn eigen initiatief weer kan versterken.
  • Intervisie: Via een strakke werkvorm presenteren deelnemers een vraag of dilemma en worden daarop door de andere deelnemers bevraagd. Deelnemers dragen geen directe oplossingen aan, maar helpen de case-inbrenger zelf mogelijk oplossingen te formuleren.
  • Kennisoverdracht: Kennis waarover de groep onvoldoende beschikt wordt door de begeleiders van de Kenniskring ingebracht. Denk hierbij aan kennis over subsidiemogelijkheden, crowd funding, organisatievormen etc.
  • Contact met de Gemeente: Mensen van de gemeente zijn onderdeel van de kenniskring. Samen met de deelnemers gaat ze op zoek naar mogelijkheden om de initiatieven te ondersteunen.

Buurtmoestuin

Meer informatie

Arjan Dekking
Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere Vereniging Buitenstad
arjan.dekking@wur.nl
0320-291624