VINDplaats Zenit

VINDplaats Zenit is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Buitenstad en het Ontwikkelcentrum Stads­landbouw Almere (OSA) en  de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

Wat was het

Aan het einde van de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden, was het huidige Zuidelijk Flevoland een kale toendra waardoor vanaf de Utrechtse Heuvelrug de Eem stroomt. Daar waar de Eem ’s winters tijdelijk droogvalt ontstaan rivierduinen. Dit waren aantrekkelijke verblijfplaatsen in de steentijd. VINDplaats Zenit is zo’n verblijfplaats. Gedurende een periode van 500 tot 700 jaar is de vindplaats steeds opnieuw gebruikt voor tijdelijke kampen van jagers/verzamelaars.

Wat wordt het

Op archeologische vindplaatsen mag niet worden gebouwd. Een uitgelezen kans dus om samen met ondernemers en bewoners een waardevolle en gemeenschappelijke nieuwe buitenruimte te creëren. Die buitenruimte is samen te vatten in de sleutelwoorden functioneel, educatief en aangenaam. Zo zal binnen een mooie houten omwalling op de grote VINDplaats ruimte komen voor fruitbomen, een kruidentuin, een imkerij, school-/volkstuintjes en een theehuis waar kruidenthee van eigen grond zal worden geschonken. Op de kleine VINDplaats komt een amfitheatertje met educatieve functie, waar iets te leren zal zijn over het leven van de vroegste bewoners van Almere Buiten, nu bijna tienduizend jaar geleden.

In 2013 en 21014 zal het ontwerp stap voor stap gerealiseerd worden en zal daarnaast gewerkt worden aan de programmering van de VINDplaats.

VINDplaats Zenit

Meer informatie

Contactpersoon

Arjan Dekking
Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere Vereniging Buitenstad
arjan.dekking@wur.nl
0320-291624