13 april: lezing Bomenkader

BomenkaderIn het Bomenkader staan uitgangspunten voor de gemeente om afwegingen te maken tussen wensen van bewoners en behoud van bomen. Want vaak moet de gemeente kiezen tussen een boom verwijderen of laten staan. Met het Bomenkader wil de gemeente inwoners bovendien nog beter betrekken bij dit soort beslissingen, en ook duidelijk zijn in welke situaties de groene stad voorrang krijgt boven persoonlijke wensen.

Op donderdag 13 april wordt hierover een lezing verzorgd door Wouter Baack, Technisch Beheeradviseur Groen, Gemeente Almere.

Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76/78, Filmwijk-Zuid.
Wanneer: 13 april 2017 van 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Aanmelden via: info@buitenstad.nl

Programma

18:45 19:00 Inloop
19:00 19:15 Toelichting op de essenties uit het Bomenkader en uitleg opdracht
19:15 19:45 Naar buiten!
19:45 20:00 Koffiepauze
20:00 20:30 Terugkoppeling opdrachten
20:30 21:00 Presentatie Bomenkader

Afsluitend drankje

Essenties bomenkader

  1. Bomen zijn belangrijk voor de groene stad Almere en haar bewoners.
  2. Bomen versterken door variatie de beleving en verhogen de biodiversiteit in de stad.
  3. Bomen zijn veilig en gezond.
  4. Bomen in de ‘hoofdbomenstructuren’ en de bijzondere bomen genieten extra bescherming.
  5. Bomen krijgen de ruimte die nodig is om groot en oud te worden.
  6. Bomen horen thuis in elke straat.
  7. Bomen mogen in beperkte mate overlast veroorzaken.
  8. Samen met onze bewoners werken we aan de groene stad. We betrekken bewoners zoveel mogelijk bij keuzes rond bomen in hun omgeving. Daarbij gaan we in gesprek en combineren de inbreng van de omgeving met ons vakmanschap.
  9. Hoe dichter een boom in de woonomgeving staat, hoe meer invloed bewoners hebben.

Reacties zijn gesloten.