7 maart: extra ledenvergadering

Op woensdag 7 maart om 19.30 uur organiseert Vereniging Buitenstad een exra ledenvergadering. De vergadering gaat over het voortbestaan van de Vereniging Buitenstad. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

In verband met het teruglopend aantal bestuursleden w.o. een voorzitter, heeft er op 30 januari jl. een oriënterend gesprek plaatsgevonden met Liesbeth Bronkhorst, directeur van Stad & Natuur (S&N), om te onderzoeken of de Platformfunctie van Buitenstad kan worden ondergebracht bij S&N. Aanwezig namens Buitenstad: Jan Driest, Marie-Josée Röselaers en Jan Frans de Hartog.

Liesbeth Bronkhorst geeft aan dat de doelstelling en activiteiten van Buitenstad als platform goed aansluiten bij S&N. Zij staat dan ook positief tegenover het onderbrengen van de activiteiten van Buitenstad in de vorm van de Groene Sociëteit bij haar organisatie. Ze merkt wel op dat gezien de personeelskrapte bij S&N haar personeel niet voor deze activiteiten kan worden ingezet.

Na uitvoerig met elkaar gesproken te hebben wordt het volgende voorstel aan de ledenvergadering gedaan:

  1. De Platformfunctie kan worden ondergebracht bij S&N, d.w.z. 2x per jaar kan een Groene Sociëteit worden georganiseerd. Voor 2018 zal dat 1x zijn (najaar).
  2. Er wordt een opstartgroep gevormd uit (ex-)Buitenstad-leden, een soort kerngroep die meedenkt over de thema’s van de Groene Sociëteiten.
  3. Voor ieder thema worden gericht mensen gezocht door de kerngroep en S&N samen, die de Groene Sociëteit gaan organiseren.
  4. Het zijn open bijeenkomsten; er hoeft ook géén lidmaatschap meer te worden betaald aan Buitenstad. Zo nodig wordt er wel een bijdrage per bijeenkomst gevraagd voor bijvoorbeeld sprekers, catering, etc.
  5. S&N ziet de meerwaarde van de Plukwijzer en onderzoekt of deze bij S&N ondergebracht kan worden.
  6. Er wordt nader onderzocht of de Parkenwebsite en Parkenfolder bij het Erfgoedhuis kan worden ondergebracht.

+++ BELANGRIJK +++ BELANGRIJK +++ BELANGRIJK +++

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Het gaat over het voortbestaan van de Vereniging Buitenstad. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan graag een schriftelijke reactie op bovenstaand voorstel via info@buitenstad.nl

Twee weken voorafgaand aan de vergadering ontvangen de leden een financieel overzicht van de penningmeester.

Datum: woensdag 7 maart 2018
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Haddock Watersport, Archerpad 8 in Almere

Marie-Josée Röselaers, secretaris 
Jan Driest, penningmeester
Jan Frans de Hartog, erelid

Reacties zijn gesloten.