OPROEP: Nieuwe voorzitter en bestuursleden

De Vereniging Buitenstad is een platform voor de uitwisseling van ideeën voor het gebruik en het beheer van de groene en blauwe buitenruimte van Almere. Op dit moment zijn er 70 individuele leden en een tiental groene verenigingen aangesloten.

Buitenstad organiseert inspirerende bijeenkomsten waar partijen en burgers elkaar ontmoeten ten einde de groene en ruimtelijke kwaliteiten van Almere te vergroten.

Het ontbreekt nu echter aan voldoende menskracht om dit door te zetten. Daarom is de vereniging op zoek naar minimaal:

3 Bestuursleden onder wie een voorzitter

We vragen enthousiaste mensen die:

  • weten wat er speelt in de buitenruimte van Almere, zodat zij ideeën kunnen aandragen voor te organiseren bijeenkomsten,
  • een netwerk hebben, zodat ze voor een bepaalde bijeenkomst de juiste inleiders kunnen aanzoeken.

Graag reageren met een e-mail naar info@buitenstad.nl
Sluitingstermijn: 29-11-2017

Het huidige bestuur:

Marie-Josée Röselaers, secretaris (M. 06 2152 0348)
Angelica van der Heijden, algemeen bestuurslid
Jan Driest, penningmeester

Reacties zijn gesloten.