Over Buitenstad

Vereniging Buitenstad

Op 26 juni 2010 is de Vereniging Buitenstad opgericht. Het doel is een platform te bieden voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het groen van Almere. Het betreft zowel de gebieden binnen de kernen van de stad als het stadslandschap van Almere.

Buitenstad wil een netwerk vormen van bestaande initiatieven. Een netwerk dat ondersteunt en samen met de leden nieuwe initiatieven ontplooit. Door samenwerking kan de samenhang worden versterkt. Buitenstad wil de kwaliteiten van Almere voortdurend onder de aandacht houden en door laten werken in het imago van de stad.

Almere is begin 1970 ontworpen als een tuinstad volgens het model van de Engelse ontwerper Ebenezer Howard. Een nieuwe stad met meerdere kernen gelegen in het groen. Harmonie tussen stad en land: stadslandschap. Met de nieuwe structuurvisie van de gemeente Almere wordt ook de modernisering van dit model ingeluid. Hoe kunnen de groengebieden op een strategische manier worden ingezet? Op het gebied van recreatie, gezondheid, educatie, maar ook economisch met stadslandbouw.

De Almeerse stedenbouwkundige Teun Koolhaas nam in 2007, vlak voor zijn overlijden, het initiatief om met een aantal ontwerpers van het eerste uur een ‘groen-blauwe kaart’ te maken om deze  kwaliteit van Almere te behouden voor de toekomst.

Een symposium in de Schouwburg van Almere en een expositie over het landschap van Almere georganiseerd door CASLa is uit dit initiatief voortgekomen. Om daadwerkelijk inhoud te geven aan de bedoeling van de ‘groen-blauwe kaart’ zijn groter en langduriger inspanningen nodig in een breder perspectief. Uit dat besef is de Vereniging Buitenstad ontstaan.

Jaarlijks zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Groene Sociëteit: vier lezingen met discussie en napraten met een drankje.
  • Twee netwerkbijeenkomsten waar leden elkaar ontmoeten en waar plannen worden ontwikkeld en/of op elkaar kunnen worden afgestemd.
  • Een inspirerende excursie.
  • Een groene kalender met publieksactiviteiten van de aangesloten instanties, één adres voor alle activiteiten in de buitenruimte.

Bestuur

Het bestuur van Buitenstad bestaat uit:

  • Gerda Lenselink (voorzitter)
  • Marie-Josée Röselaers (secretaris)
  • Arjan Dekking (lid)
  • Marian Kuijs (lid)
  • Monique Seynen (lid)

Leden

Bedrijven

Scholen

Woningcorporaties

Groene en milieuorganisaties:

Naast de bovenstaande institutionele leden heeft Vereniging Buitenstad 65 individuele leden.