Van top-down naar bottom-up, 23 januari 2013

Een discussiemiddag over de rol van de woningbouwcorporaties ten aanzien van het verbeteren van de openbare ruimte en het leefklimaat in de wijken. De drie directeuren Arjan Deutekom, directeur GoedeStede, Maarten Pel, directeur Alliantie-Flevoland en Harry Platte, regiodirecteur Ymere gingen met elkaar en de zaal in discussie.

Groene Sociëteit, 23 januari 2013

Reacties zijn gesloten.