Verslag Groene Sociëteit 21 februari 2014

SPORT.BUITEN.KANS

20140221-groenesocieteit

De Groene Sociëteit van 21 februari ging over de vele mogelijkheden die het stadslandschap van Almere biedt om aan bewoners gelegenheid te geven hun sport te beoefenen, zowel individueel als in verenigingsverband. We waren te gast in de Topsporthal in Almere Poort.

Gert Breugem, stedenbouwkundige van de Gemeente Almere, gaf een inleiding over het groen-blauwe raamwerk van Almere en de kansen die er liggen om hiervan ‘ sportief’ gebruik te kunnen maken. Hij ging in op de geschiedenis van het sportieve gebruik van de buitenruimte en liet naar aanleiding van kaarten zien, hoe snel de sportieve groei van Almere heeft plaats gevonden. Hij wil graag in gesprek met de beoefenaars van diverse sporten om na te gaan wat er nu nog mist of waar men behoefte aan heeft om de sport nog intensiever te beoefenen in Almere.

Vervolgens werden er een tiental pitches gegeven door beoefenaars van diverse sporten.

Dankzij deze pitches en de aansluitende discussie zijn een aantal punten naar voren gebracht die een duidelijker beeld geven wat de individuele sportbeoefenaar, vereniging of ondernemer als gebruiker van de groene buitenruimte beïnvloedt.

Er zijn door sporters, verenigingen en ondernemers diverse sportieve mogelijkheden, attracties, routes, wedstrijden opgezet en georganiseerd die Almeerse tot (inter)nationale gebruikers aantrekken. 

20140221-groenesocieteit2

Er is niet een éénduidig programma van eisen vanuit ‘de algemene’ sporter voor het gebruik van de openbare ruimte. Diversiteit van aanbod van gebruiksruimte voor recreatie en sport is nodig.

Onderhoud van de ruimte zou meer moeten worden afgestemd op het gebruik door de ‘sporter’. Niet overal alles perfect onderhouden , maar op gewenste routes en onderdelen een voldoende onderhoud zodat mogelijkheid tot veilig gebruik door de sporters en recreanten gewaarborgd is. Woekering van waterplanten (eigenlijk het tekort aan bruikbare diepgang voor watersport) wordt door alle water gerelateerde sporten als een belemmering ervaren. Een bewonerscollectief aan de Noorderplassen west heeft o.a. zelf een maaiboot aangeschaft.

Voor specifieke doelgroepen zou extra aandacht moeten zijn. Bijvoorbeeld een locatie waar vrouwen ook ’s avonds kunnen buitensporten in het groen. Door aanwezigheid van andere functies, drukte en meer licht in de winteravond ontstaat er een prettiger omgeving om te sporten. Voor ouderen zijn routes met rustpunten (bankjes) soms zelfs een voorwaarde om zo ie zo naar buiten te gaan.

Ook werden er opmerkingen gemaakt over plekken voor passantenhavens of bepaalde onveilige plekken  waar helemaal geen toezicht is. Een (horeca) gelegenheid die tevens beheer en toezicht houdt op de omliggende gebieden kan een oplossing zijn, bijvoorbeeld zoals bij de speeltuin in het Beatrixpark. Samenwerking met professionele horeca en andere partijen wordt als kans gezien, maar soms ook als moeilijk ervaren.

20140221-groenesocieteit3

Door een geboren en getogen Almeerse topsporter (triatlon) wordt de vraag gesteld of het wel zo gezond sporten is in Almere i.v.m. de fijnstof. Daarnaast blijkt dat er door de jaren heen het arsenaal aan groene buitenruimte erg aan het kleiner worden/afkalven is, zodat vooral door duursport-beoefenaars steeds moet worden verhuisd naar andere routes.

Het beslag op de groene buitenruimte neemt toe, en daarmee ook de vraag naar tolerantie onderling en de zorg voor de groene ruimte.

Er zal nog een uitgebreider verslag worden gemaakt maar daarop vooruitlopend kunnen we nu al vaststellen dat er voldoende stof is om op of mee verder te gaan.

Vereniging Buitenstad heeft onlangs ook het initiatief genomen om de parken en buitenruimte (online) in kaart te brengen. Het ligt voor de hand daar ook de sport gerelateerde zaken in te betrekken. Daarnaast zal er in het najaar van 2014 een bijeenkomst/symposium worden georganiseerd over gezondheid en groen. 

»» link naar oorspronkelijke aankondiging

Reacties zijn gesloten.