Verslag Groene Sociëteit De Waarde van Water

Verslag van de Groene Sociëteit ”Waarde van Water”’, gehouden op 28 november 2014 bij Yakult

Voor het eerst is de vereniging te gast bij een productiebedrijf (afgezien dan van onze bijeenkomst bij de woningbouwcorporaties, die immers woningen produceren). Yakult produceert in Almere drankjes op basis van gefermenteerde melk en bij de productie wordt Almeers water gebruikt. De verhouding melk : water is 1:1. Dus Yakult is zich bijzonder bewust van de ”waarde van water”, het thema van deze bijeenkomst. De uitstekende kwaliteit van het Flevolands grondwater was een van de redenen voor het Japanse bedrijf om hun Europees hoofdkwartier juist in Almere te vestigen.

De Groene Sociëteit heet weliswaar ”groen”, maar naast in een groen raamwerk is Almere ook in een blauw raamwerk aangelegd en dus is er alle reden om ook aan dat blauw aandacht te schenken. Aan het water kunnen velerlei functies worden toegekend, gekoppeld aan de manier waarop het water voorkomt: als oppervlaktewater, grondwater, hemelwater. Om zoveel mogelijk van die (mogelijke) functies de revue te laten passeren, is deze bijeenkomst opgedeeld in tien ”pitches”, korte inleidingen door personen die allemaal een eigen, soms onvermoede, kijk op het water en de gebruiksmogelijkheden ervan hebben. Er zat menige verrassing bij!

Het is de bedoeling van de vereniging om door het samenbrengen van diverse ideeën over de kansen die het water in Almere biedt een opstapje te bieden voor het invullen van het waterthema voor de Floriade 2022. Aan het eind van de bijeenkomst bleek die opzet ook te zijn geslaagd, de ”pitchers” bleken veelal niet op de hoogte te zijn geweest van elkaars bestaan en ideeen, waren door het gedachtegoed van anderen blij verrast, wisselden adressen uit en drongen aan op een vervolg van deze bijeenkomst. Het vervolg kan zijn een themadag, helemaal gewijd aan het water en de kansen die het water biedt en hoe die kansen te verbeelden op de Floriade. Het feit dat de ondergrond van Almere een schat herbergt in de vorm van water van ongekend hoge kwaliteit is al een gegeven om voor de Floriade uit te werken. Dat feit is nog bij weinigen bekend, zeker bij de bezoekers van de Floriade. Het organiseren van zo’n themadag betekent een uitdaging voor de Vereniging Buitenstad, gemeentelijke inbreng is onontbeerlijk.

Bijeenkomst De Waarde van Water

Korte weergave van de ”pitches”:

  1. Yakult, Katrien Jansen: de uitstekende grondwaterkwaliteit in Almere werkt door in de smaak van de drankjes (het bewijs werd erbij geleverd).
  2. Efibia, Frans Versteeg: Efibia staat voor Eternal Forces in Balance. Voor de productie van gewassen zijn licht en water essentieel. Efibia gebruikt gevitaliseerd, geharmoniseerd water (door toedienen van kristallen) bij het kweken van groenten en kruiden, vooral tomaten in een kas in Almere Buiten. Het Almeerse grondwater wordt in dat proces verder verrijkt.
  3. Drijvende tuinen, Zdeno van Dolen: het idee van drijvende tuinen is afkomstig van Robert Jasper Grootveld. Blokken van piepschuim drijven op het water en worden beplant. Aan de onderkant van de blokken leven sponzen en mosselen die het water zuiveren. Het onderwaterleven wordt verrijkt en met de planten bovenop kan je van alles doen. Straks komt een drijvende tuin bij de Esplanade.
  4. Sportvisserij, René van der Geijn, waterschap Zuiderzeeland: sportvissers zijn bij de natuur betrokken mensen, deze hobby geeft rust en is gezond. Sportvissers zijn de ogen en oren van het waterschap.
  5. Wateropslag bij de Lindenhof, Chris van der Paardt: enkele bewoners van de Lindengouw in Haven, waaronder spreker, hebben van de hof achter hun woningen een gemeenschappelijke (moes)tuin gemaakt. Het regenwater van de huizen vangen ze op in een ondergrondse tank en verdwijnt daardoor niet meer naar het oppervlaktewater. Het systeem laat zich gemakkelijk uitbreiden.
  6. Verwaarden van waterplanten, Sabrine Strijbos, gemeente Almere, Economische Zaken: waterplanten bevatten eiwitten en vezels en worden in Almere nu voor een deel gemaaid en toegepast voor diverse producten. De eiwitten komen in veevoeder terecht, de vezels in verpakkingsmateriaal. Van een kostenpost (onderhoud watergangen) zijn deze waterplanten inmiddels een opbrengstpost geworden.
  7. Jan Nieuwenhuis, heemraad Zuiderzeeland: het waterschap heeft drie kerntaken: veiligheid waarborgen, zorgen voor voldoende, maar niet teveel water en voor schoon water. Het waterschap is betrokken bij experimenten, zoals de urinescheiding in woningen in Nobelhorst: de urine wordt de meststof struviet.
  8. Flevolandschap, Riet Rijs: de natuur in Flevoland is die van een deltagebied. Deze delta is een knooppunt van vogeltrekroutes. Er moet voldoende water zijn voor vogels, het water moet gebiedseigen zijn en het peilverloop moet natuurlijk zijn: ’s winters nat en ’s zomers droog (nu is het peilregime in het IJsselmeer precies andersom).
  9. Zwemmen in mineraalwater, Erik Siemons: de mens voelt zich het best in zilt water. De mens lijkt het meest op een zoutwaterdier. Hij heeft een publiekelijk toegankelijk zwembad, Het Mineraal aan de Radioweg, waarvoor water uit de grond wordt opgepompt. Het water wordt gefilterd door zand en koolstof en wordt daardoor gevitaliseerd. Geen chloorlucht.
  10. Zwem- en duikpier in het Weerwater, Gert-Jan de Jong, architect van Arc2: in het kader van Growing Green Cities bedachten hij en Odette Breijinck (le Canard) een zwem- en duikpier. Zwemmen in een natuurlijke omgeving, beschutting voor wind of felle zon, zwemmen in open water, duiken, mediteren, de wind door je haren, vissen, startpunt schaatsrondje. Het plan is bedacht als onderdeel van de Floriade 2022.

Gerard Slokkers, verslag, 30 november 2014

Een filmverslag van deze bijzondere Groene Sociëteit ziet u hieronder.
Mer dank aan Jan Frans en Els de Hartog!

Reacties zijn gesloten.